:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ::


อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2566
การสอบintraining oral examination แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ โดยคณาจารย์จาก รพ กลาง รพ ตากสิน รพ เจริญกรุงประชารักษ์ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ตึกปิยแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลกลาง วันที่ 31พฤษภาคม 2566 เวลา13.00-16.00น.
การสอบintraining examination ที่ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินราชูทิศ มีนาคม 2566
กิจกรรมต้อนรับการเยี่ยมของภาควิชา ศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลพี่เลี้ยง) มกราคม 2566 นำโดย รศ.นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ หัวหน้าภาควิชา ศัลยศาสตร์ และ คณะ
กิจกรรม Laparoscopic and endoscopic workshop for surgical resident ที่ รพ กลาง 30 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมสอบintraining oral examination มิถนายน 2564
อบรมจริยธรรมที่ รพ กลาง เมื่อ มกราคม 2564 โดย อาจารย์ นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธกิจกรรมการกลับมาเยี่ยมสถาบันฝึกอบรม ของแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่2 ตุลาคม 2563
กิจกรรมการกลับมาเยี่ยมสถาบันฝึกอบรม ของแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่2 ตุลาคม 2563
อบรมจริยธรรมที่ รพ กลาง เมื่อ พฤษภาคม 2563 โดย อาจารย์ นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุท
การสอบintraining oral examination
อบรมจริยธรรม ณ รพ กลาง เมื่อมกราคม 2564จกรรมการกลับมาเยี่ยมสถาบันฝึกอบรม ของแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่2 ตุลาคม 2563จกรรมการกลับมาเยี่ยมสถาบันฝึกอบรม ของแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่2 ตุลาคม 2563
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และแพทย์ประจำบ้าน 2562 วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1st Laparoscopic workshop for surgical resident ” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
“โครงการ 1st Anastomosis workshop for surgical resident ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มคนรักษ์คลองโคน" อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
การเยี่ยมบัณฑิตที่สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th