:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ::


อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มคนรักษ์คลองโคน" อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th