:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ::
- ผลการประเมินแพทย์ประจำบ้านขึ้นชั้นปี2562.pdf
- ผลการประเมินแพทย์ประจำบ้านขึ้นชั้นปี2563.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนก.ค.62.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนส.ค.62.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนก.ย.62.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนต.ค.62.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนพ.ย.62.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนธ.ค.62.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนม.ค.63.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนก.พ.63.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนมี.ค.63.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนเม.ย.63.pdf
- ผลประเมินประจำเดือนพ.ค.63.pdf

 


 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th