:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ::


แบบประเมินความพึงพอใจต่อสถาบันฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2562
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2562 (โดยคณาจารย์)
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2562 (โดยพยาบาล)
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2563 (โดยคณาจารย์)
     
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการฝึกอบรม 2563 (โดยพยาบาล)
 
     
แบบประเมินความพึงพอใจต่อสถานที่ไปฝึกปฏิบัติงาน ประจำปีการฝึกอบรม 2563 (โดยแพทย์ประจำบ้าน)
 

แบบประเมินความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านต่อสถาบันฝึกอบรม ประจำปีการฝึกอบรม 2566 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAZCCYlkdYWV5tOHokKm5fd9OLO5sr44IVLiNgsv_vouBdvA/viewform?usp=sharing
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน โดยอาจารย์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHrlejuE-T9qQdZQz9gb4Z-SLTbaogzKJKYuD-3xDmvBzcRw/viewform?usp=sharing
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้าน โดยพยาบาล
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbohafy2ResY9WZlEdNw-ygATKtYMgfaEOAonA2NRfTASikw/viewform?usp=sharing 


 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th