:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ::


อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th