ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2567กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
18 มิถุนายน 2567กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
11 มิถุนายน 2567ลงนามประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
0 543กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจักษุวิทยา ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖
25 มีนาคม 2567กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
22 มีนาคม 2567กำหนดการสอบลงกองภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
5 มีนาคม 2567กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖
7 กุมภาพันธ์ 2567กำหนดการสอบลงกองภาควิชาโสต ศอ นาสิก ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕
1 กุมภาพันธ์ 2567ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
19 มกราคม 2567ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
17 มกราคม 2567ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
2 มกราคม 2567กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ (Minor) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
4 กันยายน 2566

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2220-7577
ติดต่อ Webmaster :msdmec1@gmail.com