ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2557กำหนดการสอบรอบพิเศษภาควิชาอายุรศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
29 มีนาคม 2567
 

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2220-7577
ติดต่อ Webmaster :msdmec1@gmail.com