ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2566กำหนดการสอบภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566
30 พฤศจิกายน 2566กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Major ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
0 543กำหนดการสอบรอบพิเศษภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
21 กันยายน 2566กำหนดการสอบลงกองภาควิชากุมารเวชศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์
0 543

 

 
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร.0-2220-7577
ติดต่อ Webmaster :msdmec1@gmail.com