ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2561


กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Major
ของ นศพ.ชั้นปีที่6(Extern)ประจำปีการศึกษา2561

Bootstrap Slider

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th