ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2561

สัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพศิษย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาชั้นคลินิก” โดยมี พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธาน พร้อมด้วย พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์) คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการผลิต “บัณฑิตแพทย์” ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซึ่งล้วนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่ จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาชั้นคลินิก (โครงการรับน้อง) ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมซันมารีน่า ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นโอกาสให้เกิดการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาในชั้นคลินิกอย่างมีความสุขต่อไป


สัมมนาเสริมสร้างสัมพันธภาพศิษย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์

Bootstrap Slider

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th