ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2561

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (29 เมษายน 2561 ) เวลา 09.00 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานพิธีเปิด “ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561” โดยมี พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ เข้าร่วมงาน โดยในพิธีมีการชม วีดิทัศน์แนะนำศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ต่อจากนั้นมีการแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จากคณะอาจารย์ 5 ท่าน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบคำถาม ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์


ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปี ที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

Bootstrap Slider

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th