ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2561


ประกาศการแบ่งกลุ่มนักศึกษาแพทย์ ชั้นปี่ที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Bootstrap Slider

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th