ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2561

ส่งตัวนศพ. ชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

บ่ายของวันที่ 16 ม.ค. 61 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ นำโดย นพ.วีรพล สอนมีทอง (อ.ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา) พร้อมด้วย นางสาวสุพรรณี พูนเพิ่มสุขสมบัติ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าพบ พล.ต.ต.นพ.ภวัต ประทีปวิศรุต (ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ) เพื่อมอบหนังสือส่งตัวนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาในรายวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ 1 ณ ชั้น 5 สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ


ส่งตัวนศพ. ชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์ ที่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

Bootstrap Slider

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th