ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2565

Download File

กำหนดการสอบของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสิรินธร ในวันที่ 29-30 กันยายน 2565

Bootstrap Slider

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th