- กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Major ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565    - กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ (Minor) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565    - กำหนดการสอบของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสิรินธร ในวันที่ 29-30 กันยายน 2565   


            ประกาศสอบ
- กำหนดการสอบลงกองภาควิชา Major ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ (Minor) ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565

- กำหนดการสอบของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสิรินธร ในวันที่ 29-30 กันยายน 2565

- ประกาศสอบภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี5/2564 ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาอายุรศาสตร์ ของ นศพ.ปี4/2564

เพิ่มเติม
 
            ข่าว/กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            ปฏิทินการเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
            อบรม/สัมนาเข้าสู่ระบบ


ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
----------------------------------------
- สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------
-
----------------------------------------
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
----------------------------------------
 
 


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th