- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖    - กำหนดการสอบลงกองภาควิชาโสต ศอ นาสิก ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕    - ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์   


            ประกาศสอบ
- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาศัลยศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๖

- กำหนดการสอบลงกองภาควิชาโสต ศอ นาสิก ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕

- ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์

- ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์

- ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์

เพิ่มเติม
 
            ข่าว/กิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            ปฏิทินการเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
เพิ่มเติม
 
            เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
            อบรม/สัมนาเข้าสู่ระบบ


ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
----------------------------------------
- สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------
- โรงพยาบาลกลาง
----------------------------------------
- โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
----------------------------------------
 
 


สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th