คลังครุภัณฑ์ ศพค.รพจ.

ครุภัณฑ์หุ่น ต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มฟล.
วันที่ได้รับครุภัณฑ์ รายการ จำนวน
13 มิ.ย. 59
หุ่นจำลองแขนฝึกเย็ยแผลผ่าตัด Armstrong รุ่น AB - 1075
หุ่นแขนสำหรับฝึกเจาะเลือด KOKEN รุ่น LM-028
หุ่นจำลองเด็กฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจ KOKEN รุ่น LM-089
หุ่นจำลองฝึกฟังเสียงปอดและเสียงหัวใจ DOCTOR"ANGLE รุ่น JC5000/G-T
หุ่นจำลองรก 3B รุ่น W10604
หุ่นระบบทางเดินปัสสะวะ 2 เพศ 3B รุ่น K32
หุ่นกล้ามเนื้อครึ่งตัวพร้อมเพศชายและหญิงสลัลกันได้ 3B รุ่น B40
หุ่นฝึกเย็บแผลฝีเย็บ Limbs & Thing รุ่น 60450
หุ่นฝึกตรวจภายใน Gaumard รุ่น S504.100+S504.1+S504.2+S504.3+S504.5
หุ่นจำลองฝึกสวนปัสสะวะชาย,หญิง  Limbs & Thing รุ่น 60150
หุ่นจำลองแขนฝึกเจาะเลือดแบบอเนกประสงค์ KOKEN รุ่น LM-074
หุ่นฝึกตรวจเต้านม KOKEN รุ่น LM-017
หุ่นจำลองโครงกระดูก 3B รุ่น A10/1
หุ่นจำลองโครงสร้างของมือ 3B รุ่น M33/1
หุ่นจำลองไหล่ 3B รุ่น A80/1
5 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
6 ก.ย. 59
หุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดมีจอภาพ GAUMARD รุ่น S3000+S3000+01R2
หุ่นเด็กจำลองแสดงฝึกการพยาบาลพื้นฐานและช่วยชีวิต CPR (LAERDAL รุ่น 220-25050
หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกเจาะเส้นเลือดแดง GAUMARD รุ่น S402.100
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
23 ก.ย. 59
หุ่นจำลองกล้ามเนื้อบริเวณฝีเย็บเพศหญิงพร้อมอวัยวะเพศ SOMSO รุ่น MS8/1
หุ่นจำลองต่อมน้ำนมในระยะปกติ SOMSO รุ่น MS7
หุ่นใส่ห่วงอนามัย Gaumard รุ่น S509
หุ่นจำลองสาธิตฝังยาคุมกำเนิด Gaumard รุ่น S519
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ส.ค. 59
หุ่นฝึกการคลอดเหมือนจริง LAERDAL รุ่น Simmom
1 ตัว
10 พ.ย. 60
หุ่นฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด KOKEN รุ่น LM-089
หุ่นฝึกสวนปัสสาวะหญิง KOKEN+Limbs & Things รุ่น LM-061+60155
หุ่นจำลองฝึกหัดการฉีดยาเข้าไขสันหลัง 3B รุ่น M-99999-261
หุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กโต Gaumard รุ่น S3005+S3005.001.R2
หุ่นแขนสำหรับเจาะเลือดดำ KOKEN รุ่น LM-028+LM028S-T
หุ่นจำลองเด็กแรกเกิดสำหรับฝึกช่วยชีวิตขั้นสูง Gaumard รุ่น S3010+S3010.001.R2
หุ่นจำลองเด็กทารกภาวการณ์ขาดออกซิเจน Gaumard รุ่น S320.100
หุ่นสาธิตการเจาะถุงน้ำคร่ำ Limbs & Things รุ่น 60230
หุ่นจำลองเด็กฝึกการใส่ท่อช่วยหายใจ KOKEN รุ่น LM-089
หุ่นจำลองสำหรับฝึกการเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด Limbs & Things รุ่น 60230
หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ Limbs & Things รุ่น00290+00291+00292
หุ่นแสดงรังไข่ (แสดงระยะต่างๆของการตกไข่) 3B รุ่น L01
หุ่นฝึกทำคลอดก่อนกำหนด (หุ่นเด็ก) KOKEN รุ่น LM-101B+LM062B
หุ่นจำลองอวัยวะเพศหญิงพร้อมมดลูก 3B รุ่น L31
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

ครุภัณฑ์รถตู้ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มฟล.
วันที่ได้รับครุภัณฑ์ รายการ จำนวน
29 มี.ค. 59
รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เลขทะเบียน ฮว 5032 ยี่ห้อ โตโยต้า
รุ่น คอมมิวเตอร์ 3.0 Auto เลขตัวรถ MMKST22P805111592 
เลขเครื่องยนต์ 1KDU866013
1 คัน

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มฟล.
วันที่ได้รับครุภัณฑ์ รายการ จำนวน
18 ส.ค. 60
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า 17,500 BTU พร้อมติดตั้ง AMENA รุ่น WJ18B - MNVDE+JC18B - RSVDE
18 เครื่อง

>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มฟล.
วันที่ได้รับครุภัณฑ์ รายการ จำนวน
25 เม.ย 59
เครื่องสำรองไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 500
VA Sydome รุ่น Gold 800

เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 
Dell รุ่น OptiPlex optiplex3020

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี FujiXerox รุ่น CM305df
3 เครื่อง


3 เครื่อง


3 เครื่องสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th