คลังครุภัณฑ์ ศพค.สนพ.


ครุภัณฑ์รถตู้ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มฟล.
วันที่ได้รับครุภัณฑ์ รายการ จำนวน
8 ก.พ. 61
รถยนต์โดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง เลขทะเบียน ฮษ - 7962 ยี่ห้อ โตโยต้า 
รุ่น คอมมิวเตอร์ 3.0 Auto เลขตัวรถ MMKST22PX05117796 
เลขเครื่องยนต์ 1KDU940159
1 คัน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มฟล.
วันที่ได้รับครุภัณฑ์ รายการ จำนวน
25 เม.ย 59
เครื่องสำรองไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 500 VA Sydome รุ่น Gold 800

เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง Dell รุ่น OptiPlex optiplex3020

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี FujiXerox รุ่น CM305df

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์เลเซอร์ OKI รุ่น B512dn

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล (แบบที่2)  Dell รุ่น Optiplex3020

เครื่องสแกนเนอร์แบบดึงกระดาษอัตโนมัติ EPSON รุ่น Workforce DS-520
8 เครื่อง

8 เครื่อง

4 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่องสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th