:: ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ ::            ข่าวสารและกิจกรรม ปี 2563    

    

   

             

 


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

Bootstrap Slider

 

 

 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966 โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th